บ้านโคกวัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้ง : บ้านโคกวัด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนุบรี 25190

เบอร์โทรศัพท์ : 061-7699698

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง