บ้านม่วงขาว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้ง : บ้านม่วงขาว หมู่ที่ 6 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนุบรี 25190

เบอร์โทรศัพท์ : 063-2272660

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง