บ้านหนองปื้ด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้ง : บ้านหนองปื้ด หมู่ที่ 11 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

เบอร์โทรศัพท์ : 087-1283179

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง