สำนักงาน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ : จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่ : บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 0-5311-2325-6

อีเมล : chiangmai@mots.go.th

เว็บไซต์ : https://chiangmai.mots.go.th/index.php

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

พื้นที่รับผิดชอบ : จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่ : เลขที่ 209 หมู่ 1 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 052-029211

อีเมล : chiangrai@mots.go.th

เว็บไซต์ : http://www.cots.go.th/index.php

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน

พื้นที่รับผิดชอบ : จังหวัดน่าน

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

โทรศัพท์ : 054-716434

อีเมล : nan@mots.go.th

เว็บไซต์ : http://nantourism.go.th/

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

พื้นที่รับผิดชอบ : จังหวัดพะเยา

ที่อยู่ : สนามกีฬาจังหวัดพะเยา ถนนส่วนราชการ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ : 054887210

อีเมล : phayao@mots.go.th

เว็บไซต์ : https://phayao.mots.go.th/

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

พื้นที่รับผิดชอบ : จังหวัดพิจิตร

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ตำบล ท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร พิจิตร 66000

โทรศัพท์ : 056-039859

อีเมล : phichit@mots.go.th

เว็บไซต์ : https://phichit.mots.go.th/

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

พื้นที่รับผิดชอบ : จังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่ : 380 หมู่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5532-1280

อีเมล : phitsanulok@mots.go.th

เว็บไซต์ : https://phitsanulok.mots.go.th/index.php

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์

พื้นที่รับผิดชอบ : จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่ : ถนนสระบุรี - หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ : 056-737-094-5

อีเมล : phetchabun@mots.go.th

เว็บไซต์ : https://phetchabun.mots.go.th/

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่

พื้นที่รับผิดชอบ : จังหวัดแพร่

ที่อยู่ : เลขที่ 124 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

โทรศัพท์ : 0-5464-6149

อีเมล : phraemots@gmail.com

เว็บไซต์ : https://phrae.mots.go.th/

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พื้นที่รับผิดชอบ : จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่อยู่ : เลขที่ 105/6 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โทรศัพท์ : 053-611-146

อีเมล : maehongson@mots.go.th

เว็บไซต์ : https://maehongson.mots.go.th/