เบอร์โทรฉุกเฉิน

Tourist police

ตำรวจท่องเที่ยว


1155

Police

ตำรวจ


191

Emergency Medicine

การแพทย์ฉุกเฉิน


1669

Report Fire

แจ้งเหตุเพลิงไหม้


199

Transport Accident Center

ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ


1137

Report Water Accident

แจ้งอุบัติเหตุทางน้ำ


1196

สายด่วน

1860
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1586
สายด่วนกรมทางหลวง
1193
ตำรวจทางหลวง
1644
สถานีวิทยา สวพ.91
1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
1584
กรมขนส่งทางบก
1197
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
1146
กรมทางหลวงชนบท
1784
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1182
กรมอุตุนิยมวิทยา
1199
กรมเจ้าท่า
1356
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม