บ้านสระข่อย

ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้ง : บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนุบรี 25190

เบอร์โทรศัพท์ : 063-2272660

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง