ทัวร์ปราจีนสไตล์สายชิลกับที่เที่ยวสโลวไลฟ์

25 กรกฎาคม 2562 เวลา: 22:12 น.


พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

รายละเอียด : เริ่มที่แรกก็ต้องสถานที่ท่องเที่ยวซิกเนเจอร์ของจังหวัดอย่างตึก “เจ้าพระยาอภัยภูเบศร” ซึ่งตั้งอยู่ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นตึกสีเหลืองสไตล์ย้อยยุค สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2452 เพื่อถวายเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และมีการเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการ โดยจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เป็นศูนย์การรวบรวมอนุรักษ์ตำราไทย สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี อีกทั้งยังเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและการแพทย์ของท้องถิ่นอีกด้วย

ที่อยู่ : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ถนนปราจีนอนุสรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เบอร์ติดต่อ : 037-211088 ต่อ 3166 หรือ 037-216164

เว็บไซต์ : -

บ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพร

รายละเอียด : บ้านไม้เก่าๆ ที่ถูกเปลี่ยนสภาพมาเป็นสถานที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของเมืองปราจีนบุรี เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงภูมิปัญญาด้านสมุนไพรของคนปราจีนบุรี นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวของคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่โดยมีสมุนไพรเป็นที่ยึดโยงผู้คนในชุมชนให้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันผ่านกิจกรรมมากมายที่จัดขึ้น เช่น ฒ.ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง ฐานเรียนรู้สมุนไพร การแสดงบนเวทีของนักเรียน กิจกรรมนิทรรศการข้อมูลความรู้ต่างๆ ในตัวบ้าน และ กิจกรรม Workshop บริเวณรอบๆ บ้าน เป็นต้น มีการจัดแสดงบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร นิทรรศการของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ และห้องจัดแสดงวัตถุโบราณล้ำค่าอีก 5 ห้อง

ที่อยู่ : 51 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เบอร์ติดต่อ : 0970211037

เว็บไซต์ : -

อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ หรืออ่างเก็บน้ำเขาอีโต้

รายละเอียด : อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในวนอุทยานน้ำตกเขาอีโต้ เป็นโครงการตามพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ยามหน้าแล้ง รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีทิวทัศน์และธรรมชาติมองเห็นวิวอ่างเก็บน้ำที่รายล้อมด้วยขุนเขาอันสวยงามในบรรยากาศเงียบสงบ โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวในบริเวณอ่างเก็บน้ำมีทั้งปั่นจักรยาน เดินเล่น หรือชมวิวตามแนวสันเขื่อน รวมไปถึงการกางเต้นท์แคมปิ้งริมน้ำก็ยังสามารถทำได้อีกด้วย

ที่อยู่ : 51 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เบอร์ติดต่อ : 0970211037

เว็บไซต์ : -

บ้านดงบัง ชุมชนต้นแบบต้นทางสมุนไพร

รายละเอียด : หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP แหล่งผลิตสมุนไพรเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรของจังหวัดปราจีนบุรี โดยแต่เดิมนั้นชาวบ้านมีอาชีพปลูกไม้ดอกไม้ประดับขาย จนกระทั่งได้รับการสนับสนุนให้เป็นแหล่งเพาะปลูกและผลิตสมุนไพร เพื่อส่งป้อนเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เมื่อมีความต้องการมากขึ้นจึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังขึ้นเมื่อปี 2543 นับเป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรแห่งแรกของเมืองไทย ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไว้มากมาย ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก เก็บเกี่ยว และแปรรูป รวมไปจนถึงการนวดคลายปวดเมื่อยด้วยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอีกด้วย

ที่อยู่ : หมู่ 6 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เบอร์ติดต่อ : 0870875039 , 0892692643 , 0876008842

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/prachinherb/

หมู่บ้านหัตถกรรมไม้ไผ่

รายละเอียด : หมู่บ้านหัตถกรรมไม้ไผ่ เป็นหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวบ้านไทรงาม ตำบลโพธิ์งาม ซึ่งชาวบ้านที่นี่ทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่กันมาช้านาน โดยใช้ไม้ไผ่ตามหมู่บ้านหรือจากหมู่บ้านใกล้เคียง สำหรับผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ที่ผลิตอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ เตียง โซฟา กระท่อมไม้ไผ่ ชุดรับแขก ชั้นวางของ บันได และแคร่ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ป่า ประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่างๆ อีกด้วย นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มาแล้วจะได้ทั้งความรู้และได้ช็อปปิ้งสิ่งของติดไม้ติดมือกลับไปบ้านกันอย่างแน่นอน

ที่อยู่ : บ้านไทรงาม หมู่ 18 ถนนถนนสุวรรณศร 33 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

เบอร์ติดต่อ : 037-410377

เว็บไซต์ : -

พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ ปราจีนบุรี

รายละเอียด : ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองปราจีนบุรีประมาณ 6 กิโลเมตร พื้นที่โดยรอบโอบล้อมไปด้วยพรรณไม้สวยงามนานาชนิด ภายในอาคารมีการจัดแบ่งพื้นที่จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้โบราณออกเป็น 4 อาคาร โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ตะเกียงจำนวนมหาศาลซึ่งแขวนอยู่ในทุกพื้นที่บนเพดานโดยรอบพิพิธภัณฑ์มากกว่า 10,000 ดวง ซึ่งผลิตจากนานาประเทศ เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สวีเดน ฮ่องกง จีน ออสเตรเลียและไทย เป็นต้น

ที่อยู่ : 135 ถนนปราจีนตคาม ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

เบอร์ติดต่อ : 081-2958218

เว็บไซต์ : http://www.yusuksuwan.com/history.php

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน บ้านดงกระทงยาม

รายละเอียด : บ้านดงกระทงยาม ตั้งอยู่บนเนินดินขนาดใหญ่กลางทุ่งโล่ง มีต้นไม้ร่มครึ้มเป็นดง ทางทิศเหนือถัดขึ้นไปไม่ไกล คือ แม่น้ำปราจีนบุรีตรงตัวอำเภอศรีมหาโพธิ์หรือท่าประชุม ทางใต้ราว 10 กิโลเมตร คือ พื้นที่ของดงศรีมหาโพธิ์และชุมชนโบราณเมืองมโหสถที่มีอายุเก่าแก่ถึงราว พ.ศ.1000 ภายในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน เก็บรักษาวัตถุจำพวกข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อนของชาวพวนในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือในการทำเกษตรกรรมและการจับสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุที่สำคัญของชุมชน คือ พระพุทธรูปจำนวนสามองค์ที่เล่าสืบกันมาว่าได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์พร้อมการอพยพลงมาอยู่ที่บ้านดงกระทงยาม และคัมภีร์ใบลานจำนวนหนึ่งเป็นเรื่องทางพุทธศาสนาและตำรายาโบราณจารด้วยอักษรธรรมที่ใช้กันอยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมล้านช้าง

ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

เบอร์ติดต่อ : 08 0448 9393 , 037-276235

เว็บไซต์ : -

ดินแดนหิ่งห้อย ค่ายพรหมโยธี

รายละเอียด : ดินแดนหิ่งห้อย ปราจีนบุรี รายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเงียบสงบ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้หิ่งห้อยจำนวนนับแสนตัวมารวมกันอยู่ที่นี่ การชมหิ่งห้อยปราจีนบุรี ธรรมชาติจะรังสรรค์ให้เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงหน้าฝนเท่านั้น โดยพื้นที่บริเวณนี้เป็นเขตของทหาร เมื่อเข้ามาในค่ายจะมีพี่ๆ ทหารคอยนำทางเป็นระยะ ซึ่งส่วนบริเวณที่ยืนดูจะมีเชือกกั้นไว้ไม่ให้เราเข้าไปรบกวนพื้นที่ของหิ่งห้อย เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติให้เราได้เห็นความสวยงามนานๆ

ที่อยู่ : กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เบอร์ติดต่อ : 037-480441 , 037-570095

เว็บไซต์ : -

ทุ่งดอกหงอนนาค

รายละเอียด : ทุ่งดอกหงอนนาค ปราจีนบุรี ตั้งอยู่ภายในไร่ศักดิ์สุภา รีสอร์ท ที่ได้มีการปลูกดอกหงอนนาคโดยแบ่งเป็นแปลงเล็กๆ รวมมากกว่า 10 ไร่ ในดินและอากาศที่เหมาะสมต่อการออกดอกของดอกหงอนนาค ทำให้ทุกๆ หน้าฝนจนถึงฤดูหนาว นักท่องเที่ยวจะได้เห็นดอกหงอนนาคสีม่วงบานสะพรั่งอย่างสวยงาม โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวชมดอกหงอนนาคจะอยู่ที่เวลาประมาณ 06.00-14.00 น. มีค่าธรรมเนียมเข้าชมท่านละ 20 บาท เพื่อนำไปบำรุงรักษาพื้นที่

ที่อยู่ : 28 หมู่ 4 ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เบอร์ติดต่อ : 037-451211

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/SaksuphaResort/

เดอะ เวโรน่า ทับลาน

รายละเอียด : เดอะ เวโรน่า ทับลาน ตั้งอยู่ในอำเภอนาดี เป็นแหล่งช้อปปิ้ง จุดพักรถ และพักผ่อนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองเวโรน่า แคว้นเวเนตโต้ ประเทศอิตาลี ต้นกำเนิดนวนิยาย โรมิโอ&จูเลียต ภายในมีจุดให้ได้ถ่ายรูปมากมาย ทั้งสถาปัตยกรรมที่จำลองสะพาน Castelvecchio , ทะเลสาบ Garda , ลานกลางแจ้งแบบ Arena , หอคอย Lamberti , หอนาฬิกา , หอระฆัง และจัตุรัสเออร์เบที่ให้ได้เข้าถึงความเป็นเวโรน่าแบบสุดๆ พร้อมกับกิจกรรมล่องเรือคอนโดล่า ชมตำนานรักแห่งบ้านจูเลียต นั่งรถม้าสไตล์อิตาลีชมฟาร์มสไตล์คันทรี และสนุกไปกับเครื่องเล่นสันทนาการต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ ยังมีสินค้าทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์นอกถึง 120 ร้านค้า ให้ได้ชม ชิม ช้อป แชะ ครบ จบ ภายในที่เดียว

ที่อยู่ : ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เบอร์ติดต่อ : 0963244423

เว็บไซต์ : http://www.veronaattublan.com

แนะนำปราจีนอื่นๆ