ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต)

            ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดปราจีนบุรี ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเทิดพระเกียรติและระลึกถึง “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  ในการสู้รบระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกัมพูชาในอดีต สถานที่สำคัญซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงศรัทธาของชาวปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

           พระองค์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียวกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และมีความเชี่ยวชาญการรบ ในอดีตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพผ่านปราจีนบุรีเพื่อไปปราบนักพระสัฏฐาแห่งเมืองละแวก ระหว่างทรงยกทัพได้พักค่ายเพื่อประทับแรม ณ บริเวณเนินหอมอันเป็นที่ตั้งศาลในปัจจุบันศาลแห่งนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

            ภายในบริเวณจะพบศาลพระบรมรูปฯ จำนวน 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ศาลหลักตรงกลาง ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในท่าประทับยืน ส่วนสองศาลซ้ายและขวานั้น ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในอิริยาบททรงหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณภิงคาร (พระน้ำเต้าทองคำ) เพื่อประกาศอิสรภาพจากพม่า

            ศาลแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ผู้คนนิยมเดินทางมาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรให้สิ่งต่าง ๆ สำเร็จอยู่เสมอ และเมื่อสำเร็จจะต้องแก้บนด้วยไก่ ทำให้บริเวณศาลโดยทั่วไปมีรูปปั้นไก่จำนวนมาก

            ถัดไปไม่ไกลก็จะพบพิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวัตถุโบราณและของสะสมที่ท่านได้รับถวายจากญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งสิ่งของทั้งหลายของวัด รวมทั้งของที่จัดทำขึ้นใหม่เลียนแบบศิลปะโบราณ ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีโบราณวัตถุประมาณ 900 ชิ้น อาทิ กำไลสำริด ภาชนะดินเผา เครื่องเคลือบ พระพุทธรูปปางต่าง ๆ เหรียญกษาปณ์ไทย เหรียญเงินตราของประเทศเพื่อนบ้านสมัยก่อน ปัจจุบันได้อยู่ในความดูแลของกองทัพบก โดยค่ายจักรพงษ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง

ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้ง : ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230

วัน/เวลาเปิด-ปิดทำการ : เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 037-312282, 037-312284

การเดินทาง : โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปยังถนนดินสอ แล้วใช้ถนนหมายเลข 9 ไปทางลำลูกกา/บางปะอิน หลังจากนั้นขับตรงไปยังถนนหมายเลข 305 เพื่อเข้าสู่ ถนนสุวรรณศร ขับเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยก็จะเจอ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวมระยะทางในการเดินทางโดยประมาณ 135 กม.

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง