ศาลพระหลักเมืองจังหวัดปราจีนบุรี และพระวิหารพระพุทธปราจีนชินราชบพิตร

              ศาลหลักเมืองก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2410 โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้กรมหมื่นบวรวิเศษไชยชาญ เสด็จมาก่อสร้างป้อมและกำแพงเมืองปราจีนบุรี ศาลหลักเมืองปราจีนบุรีได้ก่อสร้างตามแบบของกรมศิลปากร เป็นสถาปัตยกรรมทรงไทย หลังคาจตุรมุขยอดปรางค์ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุขเป็นทรงจั่ว มุงด้วยกระเบื้องหางมนสีแดง ตรงกึ่งกลางหลังคามุขเป็นยอดปรางค์ ตัวศาลถึงยอดปรางค์มีลวดลายขึ้นนูน และปั้นดินถอดพิมพ์ ภายในประดิษฐานเสาหลักเมือง ทำจากไม้มงคลชัยพฤกษ์ ฐานแกะสลักเป็นกลีบดอกบัวรองรับ ปลายยอดเสาหลักเมืองแกะสลักเป็น 4 เศียร 4 พักตร์อย่างสวยงาม ข้างกันประดิษฐานพระหลักเมือง เป็นพระพุทธรูปปางทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ พร้อมคำบูชา เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามากราบไว้ สักการะขอพร โดยนิยมขอพรเกี่ยวกับหน้่าที่การทำงาน ให้ราบรื่นและเจริญรุ่งเรือง

             อีกหนึ่งแห่งที่ไม่ไกลจากศาลหลักเมืองมากนัก คือ พระวิหารพระพุทธปราจีนชินราชบพิตร บริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ภายในประดิษฐานพระพุทธปราจีนชินราชบพิตร พระพุทธรูปประจำจังหวัดปราจีนบุรี ที่ประกอบพิธีพุทธาภิเษก โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก

ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้ง : ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

วัน/เวลาเปิด-ปิดทำการ : เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3721-1028

การเดินทาง : การเดินทาง โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าทางตะวันออก ไปยังถนนเพลินจิต ขับจากทางพิเศษศรีรัชไปยังถนนหมายเลข 7 ใช้ทางออกเข้าสู่ถนนหมายเลข 3702 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน ฉลองกรุง และก็เลี้ยวซ้ายไปยังฉะเชิงเทรา/มีนบุรี เพื่อที่จะตัดไปยังถนน สุวินทวงศ์ และ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 3481 ขับไปยังตำบลหน้าเมือง รวมระยะทางในการเดินทางโดยประมาณ 121 กม.

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง