วัดแก้วพิจิตร

              วัดแก้วพิจิตรเป็นวัดในนิกายธรรมยุติแห่งแรกของปราจีนบุรีสร้างเมื่อ พ.ศ. 2422 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นด้วยการผสมผสานกันอย่างกลมกลืนของศิลปะวัฒนธรรม ไทย จีน เขมรและโรมัน จุดเด่นที่สำคัญของที่นี่คือพระอุโบสถที่สร้างโดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีการบูรณะใหม่ให้เป็นสีแดงอิฐและสีชมพู มีลวดลายแกะสลักที่งดงาม ผสมผสานไปด้วยศิลปะหลายรูปแบบแห่งเดียวในประเทศไทย ศิลปกรรมแบบไทย เช่น ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ บานประตูหน้าต่าง ศิลปกรรมจีน เช่น รูปปั้นมังกรเขียวหน้าจั่ว หลังคาลายมังกร ศิลปกรรมแบบโรมัน เช่น เสาแบบโครินเธียล ส่วนเรือนแก้วซุ้มประตูจะเป็นศิลปกรรมแบบเขมร  

               ภายในพระอุโบสถดิษฐานองค์พระประธาน ที่ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า หลวงพ่ออภัยวงศ์ หรือ หลวงพ่ออภัย เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรผู้สร้างพระอุโบสถหลังนี้ และภาพวาดบนแผ่นผ้า ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และสนุกกับการถอดปริศนาธรรมต่าง ๆ ภายในพระอุโบสถ เช่น นาฬิกาในซุ้มประตูเรือนแก้วนั้นเข็มบอกเวลาชี้ความไม่เที่ยง

              ด้านหน้าพระอุโบสถเป็นที่ตั้งของอาคารเรียนหนังสือไทยนักธรรมบาลี ในรูปแบบศิลปะกรีกโรมันซึ่งทางวัดจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ภายในมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น ลายพระหัตถ์บนแผ่นหิน พระพุทธรูปโบราณ ข้าวของเครื่องใช้ในสมัยก่อน หุ่นจำลองวิถีชีวิตของชุมชน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้ง : ถนนแก้วพิจิตร ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

วัน/เวลาเปิด-ปิดทำการ : เปิดทำการทุกวัน 07.00 - 18.00

เบอร์โทรศัพท์ : 037-212795

การเดินทาง : โดยรถยนต์ จากกรุงเทพ ฯ เดินทางเข้ามายังตัวเมือง จากนั้นใช้เส้นทาง หมายเลข 3071 หรือถนน ราษฎรดำริ ตรงเข้ามายังศาลากลางจังหวัดก่อนข้ามสะพานเข้าไปยังศาลากลางให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนแก้วพิจิตรเลียบแม่น้ำบางปะกงไปประมาณ 2 กิโลเมตร วัดตั้งอยู่ทางขวามือติดฝั่งแม่น้ำ มีป้ายบอกชัดเจน

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง