บ้านหนองขนาก

ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้ง : บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 7 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนุบรี 25000

เบอร์โทรศัพท์ : 086-8447068,092-8949252

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง